Kontakta Robert för din juridiska konsultation!

Som chefsadvokat för LA Assistans bistår Robert Ståhlberg våra kunder med allt från ansökan till överklagan om assistanstimmar. Robert har flera års erfarenhet inom personlig assistans och assistansersättning. Hör gärna av dig till oss om du har några juridiska frågor eller om du önskar veta mer om våra tjänster. Med hjälp av våra jurister kan vi hjälpa dig att se över din assistans kostnadsfritt. Våra jurister är väl insatta i de lagar och regler som gäller för assistans och kan hjälpa dig med det flesta frågor och funderingar. Vi lovar snabb återkoppling!

Robert Ståhlberg
E-post: robert@laassistans.se

För att få assistansersättning behöver man uppfylla följande villkor

 

Man ska omfattas av LSS. Lagen ska ge personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra.
Kommunen är skyldig att informera om lagen och se till att de personer som lagen gäller får den hjälp de behöver.
I lagens personkrets ingår tre grupper:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kontakta oss

Juridik

<