Kontakta mig för att hjälpa dig med ansökan!

Joakim Persson jobbar på LA Assistans som Kontorschef och kommer gärna på besök för att diskutera din assistans. Joakim har en personlig insyn på personlig assistans då han själv är funktionsförhindrad, Joakim har stor erfarenhet av personlig assistans och har dessutom en genuin vilja att hjälpa och lyssna. Träffar ni Joakim kommer ni att förstå vad vi menar. Kontakta Joakim direkt för att få hjälp med din assistans.

Joakim Persson
E-post: joakim.persson@laassistans.se

Det skall vara enkelt att söka assistans
Så här ser det vanligtvis ut när en familj kommer till oss för hjälp:

 

 

1.

Den första kontakten

Vägen till rätt personlig assistans börjar ofta med ett mail eller telefonsamtal. Tillsammans bestämmer vi en tid och plats för ett personligt möte. Vanligast är att vi kommer ut på hembesök men självklart är du välkommen till ett av våra kontor. När vi är överens om ett samarbete skriver vi ett avtal.

 

2.

 Strategi och ansökan

Din kontakt på LA Assistans tar en rådgivande roll och säkerställer att din ansökan sker med rätt strategi. Sedan sköter han eller hon allt pappersarbete och ser till att din ansökan lämnas in till rätt myndighet.

 

3.

Utredning

När vi har lämnat in din ansökan återkommer kommunen eller Försäkringskassan med en tid för utredning. Under utredningen görs en ”minut-för-minut-bedömning” där man går igenom hur en typisk dag ser ut och hur stort behovet av personlig assistans är. Din kontakt på LA Assistans är med och hjälper till och stöttar under hela utredningen.

 

4.

Återkoppling

När utredningen är gjord går vi tillsammans igenom samtalsdokumentationen som gjordes under utredningen för att kontrollera att kommun eller Försäkringskassan har uppfattat allt korrekt. LA Assistans kontaktar sedan kommunen eller Försäkringskassan för eventuella ändringar eller för ett godkännande.

 

5.

Beslut, kontakt och överklagan

När beslutet om personlig assistans har kommit går vi igenom det tillsammans. Om vi gemensamt kommer fram till att vi av någon anledning inte är nöjda med beslutet, kopplar vi in våra jurister och överklagar. Precis som allt annat, är en överklagan helt kostnadsfri för dig och din familj.

 

6.

Nu startar vi assistansen

När vi är nöjda med assistansbeslutet börjar arbetet med att hitta rätt assistent. Om du har en lämplig person i din närhet arbetar vi gärna med dem, annars påbörjar vi en rekrytering. För att dina önskemål ska uppfyllas få du och din familj självklart vara med under hela processen.

 

7.

Löpande samarbete

När väl assistenten eller assistenterna är på plats övergår arbetet i nästa fas och självklart följer vi med. Vi lyssnar noga på hur det fungerar och gör löpande justeringar efter din återkoppling.

 

Kontakta oss

Sök assistans

<